scan0042

Wood Science

امروز تحقیق در صنعت و کشاورزی، عاملی مهم جهت توسعه اقتصادی در دنیا می باشد. این نیاز در کشور ایران نیز همگام با رشد اقتصادی وصنعتی بشدت احساس میگردد. استفاده از سرمایه های انسانی در جهت افزایش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی جز با آموزش، تحقیق و تولید میسر نخواهد شد. در این راستا مؤسسات و سازمانهای تحقیقاتی نقش بسزایی در زمینه پژوهش را ایفا می نمایند. بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از جمله بخش های تحقیقاتی است که رسالت در جهت اعتلای تحقیق و پژوهش در صنایع چوب و کاغذ را عهده دار می باشد. محورهای کلی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن برپایه دسترسی به منابع لیگنوسلولزی جانشین، افزایش بهره وری در صنایع چوب و کاغذ، کاهش ضایعات، استفاده صحیح و اصولی از منابع چوبی موجود و افزایش عمر مفید چوب می باشد.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *