خانه / مقاله ها / پارادایمهای زیباشناسی هنر ایران و ارزشهای هفتگانه کیگان
07

پارادایمهای زیباشناسی هنر ایران و ارزشهای هفتگانه کیگان

چکیده :
در این پژوهش هنر ایران به دو دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم شده است (هر چند به نوعی اصول و مبانی هنری قبل از اسلام در هنر پس از آن نیز تجلی یافته است.) برخی کارشناسان تقسیم بندیهایی دقیق تری نیز انجام داده اند که مبتنی بر ادوار مختلف تاریخی است و در آن هنر و مبانی اصولی و پایه ای هر دوره تاریخی بصورت مجزا بررسی و تحلیل شده است. اما این پژوهش بر آن است که عامدانه بصورت کلی و یکپارچه تمامی اصول و سرنمونهای هنر ایرانی را فارغ از دوره خاص آن کنکاش کند، تا در نتیجه گیری نیز تا حدی به مفاهیمی کلی و خدشه ناپذیر، فارغ از مقتضیات و کم و کیف هر دوره تاریخی دست یابد.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *