خانه / آرشیو تگ: پروسه دیزاین

آرشیو تگ: پروسه دیزاین

بررسی نسبت بین طراحی و آموزش در معماری داخلی با تمرکز بر فرآیند طراحی

qhcladnfqp_1(46)

موضوع اصلی این پژوهش بررسی نسبت بین طراحی و نحوه یاددهی طراحی معماری داخلی است؛ اینکه برای رسیدن از سوال به جواب در طراحی چه مرحله‌هایی باید طی شود و چه جریانی دنبال گردد، اینکه آیا می‌توان یک راه فراگیر برای همه دانشجویان متصور شد که با گذر از آن …

ادامه مطلب