خانه / آرشیو تگ: تاریخ

آرشیو تگ: تاریخ

موزۀ مبل ایران؛ نخستین موزۀ تخصصی – منطقه ای مبل در خاورمیانه

bkjpwanwpi_untitled

گسترش سریع ارتباطات بشری در دنیای امروز ما، مسیرهای متنوعی را برای کسب دانش فراهم نموده است. این وادی که می­تواند بسیار سهل یا بسیار وسیع جلوه نماید، نیازمند مدیریت هوشمندانه و هدف­گذاری روشن است. «موزه»ها که جزء عناصر زیربنایی تبادل اطلاعات هستند، بستر مناسبی برای تعریف چگونگی ارتباطات بشری …

ادامه مطلب