خانه / کمیته آموزش

کمیته آموزش

بیژن شیری : عضو کمیته آموزش

رامک فرح آبادی: عضو کمیته آموزش

امیر نظری: عضو کمیته آموزش

امیر نوربخش: عضو کمیته آموزش

عبدالرضا محسنی: عضو کمیته آموزش

داود ربیع: عضو کمیته آموزش

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته آموزش

رضا لاهیجی: دبیر و عضو کمیته آموزش

photo_2016-06-29_15-36-12