خانه / مقاله ها / دکومان / نگاهی به ضرورت های بازاریابی در دنیای تجارت
3d people in a round table having a meeting.
3d people in a round table having a meeting.

نگاهی به ضرورت های بازاریابی در دنیای تجارت

بازاریابی به معنای ارائه ی کالا یا خدماتی است که نیازهای مصرف کنندگان را برآورده می سازد. فرآیند بازاریابی بین نیازهای مشتری و توانایی های شرکت تعادل ایجاد کرده و محصولات را با نیازهای مشتری تطبیق می دهد. ارائه ی محصول مناسب در زمان و مکان مناسب و آگا ه سازی مشتری از مشخصات محصول به یک بازاریابی موفق می انجامد. با در دست داشتن یک برنامه ی بازاریابی مدون، شرکتها با معرفی محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید مشتریان بازار خود را پیش بینی می کنند و به اهداف از پیش تعیین شده ی خود دست می یابند. لذا بازاریابی توانایی های شرکت، نیازهای مشتری و محیط بازاریابی را شامل می شود.

سازمان بازاریابی توانایی های شرکت را مدیریت کرده و چهار عنصر اصلی محصول، قیمت، ترویج و مکان توزیع را برنامه ریزی می نماید. همچنینبخش بندی، تشخیص موقعیت، پیش بینی انداز ه و برنامه ریزی سهم بازار پایدار در هر بخش بازار نیز توسط این سازمان انجام می شود. انجام تحقیق بازاریابی، توجه به نقاط ضعف و قوت شرکت، فرضیه سازی، تعیین اهداف بازاریابی، تعیین استراتژی، تعریف برنامه ها، تعیین بودجه ی کنترل و نظارت بر اهداف و استراتژ یها، فرآیند برنامه ی بازاریابی است. فرآیند مذکور باعث می شود تا در شناسایی فرصت های بازار از منابع شرکت بهتر استفاده شده و روحیه ی کار تیمی در بین کارکنان افزایش یابد و در نهایت شرکت به اهداف و آرمانهای خود دست یابد.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *