خانه / نشریه دکومان

نشریه دکومان

این نشریه که توسط انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون منتشر می شود، حاوی مطالب خواندنی و بسیار راهگشا در زمینه بهبود و تحول بخشی به مبلمان، دکوراسیون و معماری در کشور است. در حال حاضر به گفته کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و دانشجویان، مطالب منتشره در خصوص این صنعت عظیم در قالب خبر، گزارش ، گفتگو، مقاله، یادداشت و تصاویر مختلف آن از سطح مطلوب و کارشناسی برخوردار بوده و مخاطبان خود را یافته است.

به گفته مدیران و دست اندرکاران مجله دکومان، این مجموعه در تلاش است تا با افزودن بار علمی نشریه، به جامع ترین نشریه این صنعت تبدیل شده و مجله ای در شان خانواده بزرگ مبلمان و دکوراسیون کشور باشد. علاقمندان و دست اندرکاران می توانند با ارائه نظرات ودیدگاههای خود، در ارتقاء دکومان و طبعا تقویت زیرساختهای صنعت مبلمان و دکوراسیون سهیم باشند.