خانه / مقاله ها / دکومان / مشارکت مشتریان در طراحی محصولات در رویکرد مدیریت دانش مشتری
2013-09-22_thumbdrflarijani

مشارکت مشتریان در طراحی محصولات در رویکرد مدیریت دانش مشتری

مقدمه:
شواهد مطالعات متعدد آینده پژوهان نشان می دهد که با توجه به شتاب و جنبش قرن بیست و یکم در عرصه های مختلف، جهان آینده متعلق به سازمانهای پیشرو وانعطاف پذیر است. اکنون خطوط تولید کارخانه های بزرگ به سوی پاسخگویی سریع به تقاضاهایِ موردی مصرف کنندگان چرخش کرده است و مراکز تولیدی که نتوانند این دسته از نیازهای مشتریان خود را به موقع برآورده سازند، باید کار را به رقبای خود بسپارند. دانشگا ههای آینده نیز از این تحولات به دور نیستند و باید بتوانند در عین حال که ویژگی های کمی و کیفی یک نظام دانشگاهی و آکادمیک را در استانداردهای امروزی آن حفظ کنند، انعطا ف پذیر بوده و به خواسته های متنوع مشتریان خود نیز پاسخ گویند و بدان احترام بگذارند.از آنجا که امروزه خواسته های مشتریانِ دانشگاهها متفاوت است، افراد متقاضی تحصیل، هم به دانشگاههای شاخص و معتبر نیاز دارند و هم به مراکز کاربردی و حرفه ای تا بتوانند از این طریق در کنار برگزاری دوره های معمول، مجری دوره های کوتاه مدت معتبر، دوره های آموزش برای تمام عمر، دوره های مشترک با مؤسسات و دانشگاههای معتبر دیگر یا آموزشهای اینترنتی و غیرحضوری نیز باشند. دانشگاهها باید بتوانند هم نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز بازار کار را آموزش دهند و هم مرزهای دانش را درنوردند و به تغییر فناور یهای موجود و خلق فناوریهای نوین بپردازند. این مراکز دیگر نمی توانند فقط به افزایش تعداد فار غ التحصیلان خود مباهات کنند، بلکه باید قابلیت کارآفرینی آنان را پس از تحصیلات رسمی هم مورد توجه قرار دهند. به نظرمی رسد عصر فار غ التحصیل شدن و بعد دنبال شغل گشتن به پایان خود نزدیک شده است و امروزه افراد و مراکزی در حال ظهور هستند که خود سرچشمه ایجاد شغل و تولید خواهند بود. بنابراین مسوولین دانشگاهها باید بتوانند دانشگاه را به محیط زندگی افزاد نزدیک کنند و در سایه آن، از استراتژی مشارکت مردم در ساختن آینده استقبال نمایند. بر اساس این استراتژی دانشگاهها نیز همانند بسیاری از شرکتهای تولیدی که با مشارکت مشتریان خود به طراحی و توسعه محصولات می پردازند، می توانند با مشارکت متقاضیان تحصیل در دانشگاه، به طراحی دوره های مختلف کوتاه مدت و بلندمدت، نظری و کاربردی اقدام کنند. نظر به اهمیت این استراتژی در توسعه دانشگاه ها، در مقاله حاضر استراتژی مشارکت مشتریان در طراحی و توسعه محصولات، با تمرکز بر رویکرد مدیریت دانش مشتری ارائه شده است.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *