خانه / شورای سیاستگذاری دکومان

شورای سیاستگذاری دکومان

kovbehhepv_mohandes

 

رامین سمیع زاده
دکترای مدیریت کسب و کار ( DBA )
سردبیر مجله دکومان

 

 

011

 

 

فاضل لاریجانی
دکترای فلسفه
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

013

 

 

جمشید اثنی عشری
دکترای اقتصاد
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

012

 

 

فاطمه کاتب
دکترای معماری
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

 

sycwlkhork_doktorshiri

 

بیژن شیری
دکترای تربیت بدنی
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

 

ikjzkcojaw_doktor mohseni

 

 

عبدالرضا محسنی
دکترای معماری
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

jqfiehggwn_aghaye sani

 

 

حبیب اله ثانی
لیسانس بانکداری
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

 

hxcfxgsbwy_aghaye asadi

 

 

ناصر اسعدی
فوق دیپلم ادبیات
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

imzmtwokwh_dokotor lahiji

 

 

سید رضا لاهیجی حسینی
فوق لیسانس طراحی صنعتی
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان

 

rxdiawhhrv_mohandes rabi

 

 

داوود ربیع
دکترای صنایع چوب و کاغذ
عضو شورای سیاستگذاری مجله دکومان