خانه / شناسنامه پرتال اطلاع رسانی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

شناسنامه پرتال اطلاع رسانی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

01

دکتر رامین سمیع زاده: دبیر انجمن و مدیر مسئول سایت

 

02

مهندس میثم فلاح: مدیر فنی سایت

 

 03

مهندس مهناز کلانترزاده: مسئول امور پشتیبانی سایت