خانه / مقاله ها / جایگاه مبلمان در معماری تطبیق پذیر
mlgthzverc_101

جایگاه مبلمان در معماری تطبیق پذیر

در این مقاله چارچوبی برای دسته بندی معماری تطبیق پذیر ایجاد می شود. اصطلاح معماری قابل تطبیق/تطبیق پذیر، نوعی معماری را توضیح می دهد که می توان مولفه های خاصی از آن را در پاسخ به محرک های خارجی همچون کاربران یا محیط تغییر داد. این تغییر می تواند با خود سیستم ساختمان به صورت تبدیل دستی اجرا شود و یا بوسیله یک نیروی خارجی انجام گردد. در این نوشته، سطوح مختلف تطبیق برای نشان دادن دقیق روابط بین معانی ضمنی مختلف تطبق پذیری تعیین شدند. از عوامل قابل تغییر ، مبلمان و تجهیزات مورد استفاده در فضای زندگی است . که در این فرصت با بررسی سطوح مختلف تطبیق پذیری به اهمیت نفش مبلمان در معماری تطبیق پذیر می پردازیم.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *