خانه / مقاله ها / تحلیل کسب و کار در سطح خوشه مبلمان تهران
iyrbfpfzph_128

تحلیل کسب و کار در سطح خوشه مبلمان تهران

 تحلیل کسب و کار در یک صنعت تابعی از وضعیت کسب و کار در کل کشور می باشد که این فضا میتواند در دو حالت انحصاری و رقابتی باشد. در حال حاضر صنایع کشور ، از دوران انحصار ناشی از شرایط جنگ وارد دوره رقابتی شده اند که به اقتضای این شرایط باید وضعیت رقابت در صنعت براساس عوامل تاثیرگذار آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد . یکی از ابزارهای تحلیل کسب وکار در فضای رقابتی ، استفاده از مدل ۵ نیروی مایکل پورتر (Michael Porter) استاد دانشگاه بازرگانی هاروارد آمریکاست که مورد پذیرش اغلب صاحبنظران و کارشناسان این فن می باشد.دفتر خوشه مبلمان تهران بدنبال انجام مطالعات علمی در سطح خوشه مبلمان تهران ، اقدام به تحلیل این صنعت در چارچوب مدل مذکور نموده است. براساس این مدل پنج عامل رقابت یعنی رقابت واحدهای درون  خوشه ، قدرت چانه زنی مشتریان ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان ،چگونگی ورود تازه واردان و نیز کالای جانشین می باشند. در این مقاله وضعیت هر یک از این عوامل در خوشه تحلیل شده و چگونگی تاثیرگذاری آن بر سطح رقابت و شرایط کسب و کار در خوشه مشخص گردیده است و با انجام مطالعات محیطی (کلان)، بتوان  استراتژیها و برنامه های توسعه ای خوشه را منطبق با آن تنظیم و به اجرا در آورد .

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *