خانه / مقاله ها / تاثیراصلاح رزین اوره فرم الدهید با نانو سیلیس بر روی برخی خواص مکانیکی تخته لایه راش
beech500

تاثیراصلاح رزین اوره فرم الدهید با نانو سیلیس بر روی برخی خواص مکانیکی تخته لایه راش

چکیده
در این مطالعه اثر اصلاح رزین اوره فرمالدهید با نانو ذرات سیلیس بر خواص کاربردی تخته لایه راش مورد بررسی قرار گرفت. از نانو ذرات سیلیس  (۲SiO) در ۵ سطح صفر، ۵،۴،۲،۱ درصد بر مبنای وزن خشک رزین اوره فرمالدهید (UF) استفاده شد. مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت انفصالی پیچ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد نانو سیلیس  (۲SiO)  در تخته های ساخته شده مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته نمونه ها افزایش می یابد . به طوری که در نمونه های ساخته شده با افزودن ۵ درصد سیلیس (۲SiO)  حدود ۱۷ درصد افزایش مقاومت خمشی مشاهده شد. بنابراین استفاده از ذرات نانو سیلیس به منظور اصلاح چسب UF موجب افزایش مقاومتهای مکانیکی تختهلایه راش میگردد.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *