خانه / مقاله ها / بررسی نسبت بین طراحی و آموزش در معماری داخلی با تمرکز بر فرآیند طراحی
qhcladnfqp_1(46)

بررسی نسبت بین طراحی و آموزش در معماری داخلی با تمرکز بر فرآیند طراحی

موضوع اصلی این پژوهش بررسی نسبت بین طراحی و نحوه یاددهی طراحی معماری داخلی است؛ اینکه برای رسیدن از سوال به جواب در طراحی چه مرحله‌هایی باید طی شود و چه جریانی دنبال گردد، اینکه آیا می‌توان یک راه فراگیر برای همه دانشجویان متصور شد که با گذر از آن طراحی خود را به سرانجام برسانند؟ و این پرسشی است که در تمامی رشته‌هایی که با مقوله‌ی طراحی (design) ارتباط دارند مطرح است.

روش تحقیق استدلال منطقی است که برای انجام آن از تکنیک های تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. روش جمع آوری اطلاعات مراجعه به منابع مکتوب و کتابخانه ای است.

با بررسی علم طراحی و فرآیند طراحی نتیجه گرفته می‌شود که نمی‌توان به طور قطعی قاعده‌ای مطلق برای طراحی معماری داخلی و طراحی معماری در نظر گرفت، گر چه قواعدی که تقسیم‌بندی کار را نشان می‌دهند صادق هستند. آنچه در این میان مهم و با اهمیت جلوه کرد این بود که هدف‌گذاری در هر مرحله از طراحی و در نهایت هم ارزشیابی اهداف امری مؤثر می‌باشد تا بتوان به طور غیر مستقیم جریان طراحی را پیگیری و دنبال نمود و اینکه با قرار دادن قاعده‌ای خاص بتوان برای همه افراد دستورالعملی ثابت طرح و وضع کرد که بتوانند با خواندن آن طراحی کنند، اندکی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *