خانه / مقاله ها / بررسی تاثیر خارج کردن مواد استخراجی بر خواص فیزیکی پوشه های مورد استفاده در مبلمان چوبی
FPKGIG8bCt

بررسی تاثیر خارج کردن مواد استخراجی بر خواص فیزیکی پوشه های مورد استفاده در مبلمان چوبی

چکیده
هدف اصلی از این مطالعه بررسی تاثیر خارج کردن مواد استخراجی گونه آزاد بر مقاومت چسبندگی پوشش نیم پلی استر و پلیاورتان بود. به همین منظور مواد استخراجی نمونه ها با استفاده از سه نوع حلال آب، اتانول و استون خارج گردید. نمونه ها با استفاده از سنباده ۱۲۰ و ۱۸۰ درجه پرداخت شدند. سپس پوششهای مورد نظر با استفاده از فیلم کش به طور مجزا بر سطح نمونه ها اعمال شدند.
نتایج نشان داد که خارج کردن مواد استخراجی از نمونه ها تاثیر معنی داری در سطح آماری ۹۵ درصد بر بهبود چسبندگی پوششها دارد. به طوری که کاهش مقدار مواد استخراجی در نمونه ها منجر به بهبود ترشوندگی و مقاومت به چسبندگی شد. به طور کلی بیشترین مقدار مقاومت چسبندگی مربوط به نمونه پوشش داده شده با شفاف پوشه پلی اورتان که مواد استخراجی آن با استفاده از حلال استون خارج شده بود، است.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *