خانه / مقاله ها / اهمیت ایجاد دموکراسی در صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور
ttt

اهمیت ایجاد دموکراسی در صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور

دموکراسی چیست؟
واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا(DEMOKRATIA) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس(DEMOS) به معنای مردم و کراتوس(KRATEIN) به معنای حکومت کردن، تشکل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغت به معنای حکومت به وسیله مردم(حکومت مردم بر مردم) است. البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و کلیه شهروندانی که در پالیس(۱) با دولت شهر زندگی می کنند، نیز آماده است.کراتوس نیز به معنای دموکراسی در مفهموم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند.همچنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *