خانه / اهداف انجمن

اهداف انجمن

اهداف انجمن صنفی عبارت است از :

 • تلاش در جهت ساماندهی امور بازارهای عرضه مبلمان
 • سعی در صنعتی شدن تولید مبلمان
 • ارتقاء کیفیت تولید مبلمان از طریق آموزش
 • ارتقاء امور رفاهی کارگران و کارفرمایان
 • تلاش در جهت حفظ حقوق مشروع و قانونی صنف تولید کنندگان و فروشندگان مبلمان
 • کوشش در مسیر حفظ حقوق مصرف کنندگان مبلمان
 • ارتقاء سطح علمی دست اندرکاران صنعت مبلمان
 • ایجاد بسترهای مناسب صادرات مبلمان در عرصه منطقه ای و بین المللی

زمینه های فعالیت و برنامه های انجمن :
زمینه های فعالیت و برنامه های انجمن در راستای نیل به اهداف مندرج در ماده ۴ عبارتست از :

 • همکاری در ایجاد شهرک های صنعتی تولید مبلمان و بهسازی شهرک های موجود با مشارکت اعضاء انجمن
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه اعضاء و فعالان صنعت مبلمان
 • انتشار نشریه های تخصصی و سراسری با موضوع مبلمان و دکوراسیون داخلی
 • برگزاری سمینارها ، کنفرانس ها ، گردهمای ها و همایش های علمی ، آموزشی ، اقتصادی و صنعتی در سطوح داخلی – ملی و بین المللی در ارتباط با صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی
 • برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی ، ملی و بین المللی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و منطقه ای
 • انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه های مرتبط با صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی
 • برگزاری تورهای تخصصی و برنامه های رفاهی ویژه اعضاء انجمن و فعالان صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی
 • تشکیل کمیته ها و کمیسیون های تخصصی در جهت پیشبرد امور انجمن
 • تشکیل شرکت های تعاونی و شرکت های سهامی خاص و عام و موسسات وابسته در زمینه مسائل مرتبط با صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی