خانه / مقاله ها / دکومان / افزایش بهره وری تخته و الوار با التزام بر درجه بندی ماشینی چو ب آلات
0203

افزایش بهره وری تخته و الوار با التزام بر درجه بندی ماشینی چو ب آلات

سالانه واردات چوب آلات با کیفیت نازل موجب هدر رفتا رز قابل توجهی از کشور می گردد. به منظور مبارزه باا ین معضل راهکارها وا ستانداردهایی تالیف شده اند که از جمله می توان به استانداردهای ملی ۹۸۵۰ ISIRI )بازرسی بصری چوب آلات ساختمانی – درجه بندی چوب بر اساس مقاومت( و ۹۸۵۴ ISIRI )درجه بندی مقاومت چوب با استفاده از ماشین درجه بند( اشاره نمود که در این بین کاربرد استاندارد ۹۸۵۴ ISIRI که موارد بازرسی بیشتری را نسبت به استاندارد ۹۸۵۰ ISIRI در بر دارد به دلیل عدم استفاده ی کافی از دانش روز دنیا، در کلاسه بندی چوب آلات مغفول مانده است. در این تحقیق «شرکت دانش بنیان آزمونگران غیرمخرب دارکوب » مستق ر در مرک ز رشد دانشگاه آزاد اسلام ی واح د کرج، ب ه تحقیق جهت مقایسه ی این دو استاندارد ب ا استفاده از امکان ات ب ه روز در زمینه ی آزمون های غیرمخرب نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بود که کاربرد استاندارد بازرسی ماشینی چوب آلات ۹۸۵۴ ISIRI نه تنها مکمل بسیار مناسبی جهت استفاده از نتایج استاندارد بازرسی چشمی ۹۸۵۰ ISIRI می باشد، بلکه کارایی بیشتری را در در کلاسه بندی بر خط چوب آلاتا ز خود به نمایش
می گذارد. بنابراین و به پشتوانه ی تحقیقات و پژوهش های گسترده ی این شرکت، موفق به تولید و ارائه دستگاه درجه بندی ماشینی چوب آلات به صورت بومی و ایرانی با برند تجاری «درجه بند ماشینی چوب آلات مطابق با استاندارد ملی ۹۸۵۴ ISIRI و استاندارد « EN338 گردید که توانایی کنترل برخط چوب آلات را در زمانی کوتاه دارا می باشد.
واژه های کلیدی: کنترل برخط، صنعت مبلمان، چوب آلات، درجه بندی ماشینی، آزمون غیرمخرب

جهت مشاهده متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *